Page 10 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Czas Litzmannstadt Getto. Obrazy filmowe.
P. 10

Historia
       Litzmannstadt

       Getto      8 lutego 1940 r. w „Lodscher Zeitung” ukazało

      się rozporządzenie Johanna Schafera, niemiec-
      kiego prezydenta policji, o utworzeniu w Łodzi

      wydzielonej dzielnicy mieszkaniowej dla Żydów
      na terenie Starego Miasta i Bałut. 12 lutego

      1940 r. zaczęła się masowa akcja przesiedlania
      Żydów do getta, a także wysiedlania Polaków

      i Niemców z tego terenu do innych części miasta.

      Już w tym czasie Łódź znajdowała się na terenie
      Rzeszy i była częścią Kraju Warty. Od 11 kwietnia

      1940 r. do końca wojny nosiła nową nazwę Lit-
      zmannstadt, na cześć niemieckiego generała,

      Karla von Litzmanna (1850-1936), który zasłużył
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15