Page 11 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Czas Litzmannstadt Getto. Obrazy filmowe.
P. 11

1940   1944
      się podczas pierwszej wojny światowej, dowo-

      dząc armią niemiecką w czasie tzw. bitwy łódz-
      kiej w 1914 r. 30 kwietnia 1940 r. Litzmannstadt

      Getto zostało zamknięte i ściśle odizolowane od
      reszty miasta. Początkowo na terenie getta zam-

      kniętych zostało 160 tys. Żydów łódzkich. Jesie-
      nią 1941 r. Niemcy przywieźli do getta jeszcze

      20 tys. Żydów z Europy (m.in. z Wiednia, Berlina,

      Frankfurtu, Hamburga, Luksemburga, Pragi) i ko-
      lejne 20 tys. z likwidowanych gett w pobliskich

      miastach i miasteczkach (m.in. ze Zduńskiej
      Woli, Sieradza, Pabianic, Ozorkowa czy Włoc-

      ławka). W obrębie getta znajdował się także obóz
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16