Page 12 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Czas Litzmannstadt Getto. Obrazy filmowe.
P. 12

cygański, gdzie na przełomie 1941 i 1942 r.

      Niemcy zamknęli ponad 5 tys. Roma i Sinti z Bur-
      genlandu, oraz obóz dla dzieci polskich działa-

      jący od grudnia 1942 r. do końca wojny.
      Już w styczniu 1942 r. zaczęły się wywózki Żydów

      z getta do ośrodka zagłady w Chełmnie nad
      Nerem (Kulmhof). Do jesieni hitlerowcy wywieźli

      tam i zamordowali ponad 70 tys. osób, nikt nie

      ocalał. Getto zostało zamienione w potężny obóz
      pracy. Zamknięta dzielnica żydowska na terenie

      Litzmannstadt przetrwała do lata 1944 r., a miesz-
      kało tam wtedy jeszcze około 72 tys. Żydów. Było

      to ostatnie duże skupisko Żydów na terenie oku-
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17