Page 14 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Czas Litzmannstadt Getto. Obrazy filmowe.
P. 14

Dzieci bawiące się na Marysinie.
            Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19