Page 6 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Czas Litzmannstadt Getto. Obrazy filmowe.
P. 6

Koncepcja merytoryczna: Tomasz Majewski
      Redakcja: Tomasz Majewski, Joanna Podolska, Tamara Skalska
      Autorzy: Małgorzata Andrzejewska-Psarska, Ewa Ciszewska,
      Tomasz Majewski, Joanna Podolska, Bartosz Zając
      Korekta: Emilia Michalak
      Projekt i skład: agpositivo.pl
      Projekt okładki: agpositivo.pl

      Użyte w publikacji materiały zdjęciowe zostały udostępnione
      bezpłatnie przez twórców, producentów bądź dystrybutorów
      prezentowanych w katalogu filmów w ramach udzielonych
      przez nich praw licencyjnych oraz przez Archiwum Państwowe
      w Łodzi. W innym przypadku szczegółowe informacje zostaną
      umieszczone pod wykorzystanym materiałem zdjęciowym.

      ISBN 978-83-63182-16-8
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11