Page 7 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Czas Litzmannstadt Getto. Obrazy filmowe.
P. 7

Spis treści

            Historia Litzmannstadt Getto               8
            Czas Litzmannstadt Getto. Obrazy filmowe         15
            Pamięć łódzkiego getta                  19


            Filmy                           27
            Czas getta                        29
            Litzmannstadt Getto                    30
            Twarz anioła                       31
            Opowieść o Chaimie Rumkowskim i jego Żydach        32
            Łódzkie getto                       33
            Fotoamator                        34
            Król i błazen                       35
            Mostowicz                         36
            Zamir. Znów słychać w Polsce żydowski śpiew        37
            Nie oplataj mnie śmierci                 38
            Stacja Radegast                      39
            Obóz cygański w Łodzi                   40
            Z głębokości wołam                    41
            Bałuckie getto                      42
            Radegast                         43
            Litzmannstadt Getto. Piekło na ziemi obiecanej      44
            Memoriał Radegast                     45
            Mojej Łodzi już nie ma: historia Yosefa Neuhausa     46
            Pieśń łódzkiego getta                   47
            Aj waj                          48
            Aspangbahnhof 1941 – historia kobiecej przyjaźni     49
            Linia 41                         50
            Oddajcie mi swoje dzieci                 51

            Teksty                          53
            Zagłada a reprezentacja – uwagi na marginesie trzech filmów
            o łódzkim getcie                     55
            Litzmannstadt Getto – pamięć afektywna, fotografia i muzyka   69
            Podróż do ziemi przeklętej. Żydzi zachodnioeuropejscy
            jako bohaterowie dokumentów poświęconych łódzkiemu gettu   84
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12