Page 8 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Czas Litzmannstadt Getto. Obrazy filmowe.
P. 8

Getto łódzkie przez pięć lat było
      potężnym obozem pracy.
      Ze zbiorów Archiwum
      Państwowego w Łodzi
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13