DRANIKI I PIELMIENI // dzień kultury białoruskiej

There is no translation available.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu ŁÓDZKOŚĆ już 26 marca. Widzimy się tuż po Dniu Wolności - nieuznawanych przez rząd Aleksandra Łukaszenki święcie związanym ze 104. rocznicą ogłoszenia niezależnego państwa Białoruskiej Republiki Ludowej. Świętuje białoruska opozycja i wszyscy, którzy musieli ze swojego kraju uciekać przed reżimem.

DRANIKI I PIELMIENI // dzień kultury białoruskiej tworzony jest przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oraz partnerskie stowarzyszenia, instytucje i działaczy społecznych pracujących na rzecz społeczności białoruskiej.
Partnerzy // Fundacja „Białorusini w Łódzkim”, Fundacja Audionomia, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, Łódzkie Centrum Wielokulturowe
 
11.00-14.00 Projekt „Dania twojego kraju” Fundacji „Białorusini w Łódzkim”
Warsztaty kulinarne przygotowywania pierogów z przepisów tradycyjnych z Polski, Białorusi i Ukrainy. Na zajęcia obowiązują zapisy, szczegóły pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kuchnia łączy, jak żadna inna dziedzina życia, dlatego Fundacja "Białorusini w Łódzkim" przygotowała projekt, w ramach którego odbędą się warsztaty kulinarne. Uczestnicy przygotują pierogi, znane dobrze w kuchni białoruskiej, polskiej i ukraińskiej, ale jednak różniące się sposobem przygotowania. Profesjonalni kucharze opowiedzą o przepisach tradycyjnych z trzech wymienionych krajów i poprowadzą uczestników przez cały proces przygotowania. Do wspólnej pracy zasiądą osoby z różnych kultur, które będą miała okazję do rozmowy o życiu w Łodzi, powodach przyjazdu do Polski i swoich tradycjach.
Po szczegóły dotyczące zapisu na warsztaty zapraszamy do kontaktu z Fundacją "Białorusini w Łódzkim"
Media społecznościowe: https://www.facebook.com/bialorusini.w.lodzkim
Strona internetowa: https://tiny.pl/wkbjp
 
14.30 Zwiedzanie wystaw Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
W Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi jest pięć stałych wystaw oraz czasowa wystawa Marii Snisarenko, a także przed budynkiem wystawa mobilna o Alinie Margolis-Edelman. W ramach cyklu ŁÓDZKOŚĆ możliwe będzie zwiedzenie wszystkich dostępnych wystaw i poznanie działalności Centrum Dialogu.
 
15.30 „Film bez obrazu” – cykl Fundacji Audionomia i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
Przy każdym ze spotkań ŁÓDZKOŚCI zapraszamy do odsłuchu radiowego dokumentu artystycznego, który porusza ważny temat związany z daną kulturą. Tym razem posłuchamy opowieści z Białorusi, a bohaterowie podzielą się tym, jak wygląda ich życie aktualnie.
W Białorusi w 2020 roku ludzie masowo wyszli na ulice, aby sprzeciwić się wynikom wyborów, w których Aleksandr Łukaszenka miał – według oficjalnych danych – zdobyć ponad 80 procent poparcia. Protesty obywateli i obywatelek agresywnie tłumione były przez funkcjonariuszy wykonujących rozkazy Łukaszenki. Protestujący zaczęli znikać, a w mediach publicznych fałszowano obraz z więzień, w których zamykani byli i torturowani uczestnicy demonstracji. Ludzie zaczęli uciekać z kraju, jak mówią to były bilety w jedną stronę.
Tatiana i Michał Borodkinowie też włączyli się w protesty, choć logicznie rzecz biorąc wcale nie żyło im się źle. Tatiana była znaną prezenterką w państwowej telewizji, Michał prowadził własną dobrze prosperująca firmę. Jest jednak moment, kiedy trzeba powiedzieć dość. Oby nie za późno. Dyktatura bowiem nie rodzi się sama z siebie. To zwykli ludzie pozwalają się jej rozwijać, Zajęci domem, rodziną, pieniędzmi, lekceważą to, co dzieje się wokół nich, myśląc: „to nas nie dotyczy”. A jednak dotyczy.
W rozmowie po emisji reportażu udział wezmą autorka dokumentu Agnieszka Czyżewska-Jacquemet oraz bohaterowie Michał Borodkin i Tatiana Borodkina.
 
17.30 Spektakl AUGUST (BY teatr) // wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy przez formularz:
http://form.mieroszewski.pl/to/august
 
BY teatr to projekt teatralny w Warszawie, który skupia dramaturgów, reżyserów, aktorów, artystów i innych ludzi teatru, którzy musieli opuścić Białoruś. Projekty BY teatru powstają w koprodukcjach z polskimi partnerami w ich przestrzeniach – taka forma współpracy wzmacnia wielokulturowość, którą zakłada koncepcja projektu. Zachowując swoją białoruską tożsamość i język, wstępujemy w dialog z kulturą kraju, który nas przyjął. Wszystkie projekty powstają na bazie współczesnej dramaturgii białoruskiej (po białorusku, z polskimi napisami). Kluczową częścią projektu jest stworzenie bazy współczesnej białoruskiej dramaturgii i jej tłumaczeń na inne języki. Mamy nadzieję, że BY teatr stanie się punktem skupiającym współczesną, wolną białoruską kulturę, połączy ekspatów z Białorusi i wszystkich, kogo interesuje białoruska kultura na emigracji.
Spektakl AUGUST (pol. SIERPIEŃ) to pierwsze wydarzenie, od którego 25 marca 2023 roku, w Dzień Niepodległości Białorusi, zaczyna swoją działalność BY teatr. Kolektyw twórczy spektaklu występuje jako grupa anonimowych artystów ze względów bezpieczeństwa, nie tylko swojego, ale w pierwszej kolejności swoich bliskich, którzy pozostali na Białorusi.
Na przykładzie zwyczajnej białoruskiej rodziny w spektaklu przyglądamy się wydarzeniom i protestom 2020 roku na Białorusi, badamy kolektywną traumę białoruskiego społeczeństwa, która musi zostać uświadomiona i przepracowana, żeby wewnętrznie przeżyć ten niekończący się sierpień (dla wielu osób, które zostały w kraju, nadal się nie skończył) i iść do przodu drogą przemian. Oś dramaturgiczna tekstu jest skoncentrowana na relacjach pomiędzy obywatelami a opresyjnym państwem, konfliktach społecznych, osobistych wyborach osób, które brały udział w protestach przeciwko dyktaturze i konsekwencjach tego wyboru z perspektywy 2023 roku.
 
BY teatr - гэта тэатральнае бюро ў Варшаве, якое аб'ядноўвае драматургаў, рэжысёраў, актораў, мастакоў і іншых людзей тэатра, якія былі змушаны пакінуць Беларусь. Праекты BY teatr ствараюцца ў капрадукцыі з польскімі партнёрамі ў іх прасторах - такая форма ўзаемадзеяння адпавядае прынцыпу мультыкультуралізму, закладзенаму ў канцэпцыі праекта. Захоўваючы свой твар, беларускую ідэнтычнасць і мову, мы ўступаем у дыялог з культурай краіны, якая нас прыняла. Усе праекты ствараюцца на аснове сучаснай драматургіі Беларусі (на беларускай мове з польскімі субтытрамі). Абавязковая частка праекта - стварэнне базы тэкстаў сучаснай беларускай драматургіі і яе перакладаў на замежныя мовы. Мы спадзяемся, што BY teatr стане цэнтрам вольнай сучаснай беларускай культуры, аб'яднае экспатаў з Беларусі і ўсіх, каму можа быць цікавая беларуская культура за мяжой.
Спектакль AUGUST - першая падзея, з якой 25 сакавіка 2023 года, у Дзень Волі, дзень Незалежнасці Беларусі, пачынае сваю дзейнасць BY teatr. Творчы калектыў спектакля выступае як суполка ананімных мастакоў - з меркаванняў бяспекі, не толькі сваёй, але найперш сваіх родных, якія засталіся ў Беларусі.
На прыкладзе звычайнай беларускай сям'і ў спектаклі разглядаюцца падзеі пратэстаў 2020 года ў Беларусі і даследуецца калектыўная траўма беларускага грамадства, якую неабходна ўсвядоміць і прапрацаваць, каб унутрана перажыць гэты бясконцы жнівень (так і не скончаны дагэтуль для многіх людзей, якія засталіся ў краіне) і рухацца наперад па шляху перамен. Драматургічны стрыжань тэксту - гэта адносіны паміж грамадзянінам і дэспатычнай дзяржавай, сацыяльныя канфлікты, асабістыя выбары тых, хто ўдзельнічаў у пратэстах супраць дыктатуры, і наступствах гэтага выбару з перспектывы 2023 год

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Dialogue Center. Co-financed by the National Center for Culture as part of the Culture on the Web program.

Opening hours

BUILDING OPENING HOURS 

Monday - Friday from 11 AM to 6 PM
Saturday - Sunday from 12.00 PM to 6 PM

Admission to the building and all exhibitions
is free.

During the opening hours you can visit current exhibitions.
The last entrance to the exhibitions takes place half an hour before the closing of the building.


 

OFFICE OPENING HOURS

Monday - Friday from 9 AM to 5 PM
Saturday - Sunday CLOSED

Calendar

Contact us!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

VAT ID PL7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

BANK ACCOUNT
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380